Kampeercentrum - uw online kampeershop
Kampeercentrum - uw online kampeershop

winkelmandje

betaal met Mollie, Mastercard, Bancontact, bpost en PayPal

Retourneren

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen 
van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet 
van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen 
vanaf de dag die volgt op de levering
. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet 
hij het document “retour” downloaden op de website en opsturen naar Kampeercentrum,
Veldm. Montgomerystraat 140, 8520 Kuurne of via mail naar info@kampeercentrum.be. Goederen die 
teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht, worden niet aanvaard. De consument moet de 
goederen op eigen risico en kosten terugsturen. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn 
of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op 
het verzakingsbeding. Indien aan deze voorwaarden werd voldaan zal Kampeercentrum het bedrag 
van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de 30 dagen.

Terugzending kan enkel na onze toestemming geschieden. Iedere garantie vervalt indien de klacht niet
kan worden aangetoond, er geen kans voor herstel wordt geboden, bij ondeskundig en oneigenlijk gebruik,
gebruik van onjuiste materialen, bij eigenhandige aanpassingen alsook bij het niet opvolgen van de voorschriften
of onjuiste behandeling qua onderhoud. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Tenzij anders overeengekomen
bedraagt de garantietermijn 24 maanden gerekend van het moment van verzenden. 

Dowload hier het retourdocument